Vianočná súťaž 2018

CTA-cenyMilé naše mamičky a oteckovia,

komu neposkočí od radosti srdce, keď sa povie Vianoce? A hoci sa nám niekedy zdá, že minuloročné tu boli len pred týždňom, okolitá vôňa perníkov, vianočného punču a zvuky zvončekov nás presviedčajú, že je opäť čas spomaliť, oddýchnuť si a čas venovať rodine a priateľom. Kto však má deti, určite si dá záležať na tom, aby boli pre ne aj tieto Vianoce nezabudnuteľným zážitkom. Možno ste im počas roka neustále nakupovali výbavičku v našej predajni alebo ste u nás iba jednorazovo nakúpili darčeky, no nech ste sa našli v ktorejkoľvek skupine, ako poďakovanie za vašu vernosť sme si pre vás pripravili súťaž o krásne a hodnotné ceny.

Ako sa zapojiť

OBJAVUJTE OTÁZKY POD OKIENKAMI DOMČEKA

Každý deň pre vás pripravíme jednoduchú otázkuktorej odpoveď nájdete na našej stránke. Aby ste mohli byť zaradení do súťaže, je potrebné odpovedať správne a vyplniť vaše osobné údaje. Súťažiť môžete každý deň až do Vianoc, ale denne len raz s uvedením vašej mailovej adresy, tým zvýšite vašu šancu na výhru. Súťaž bude prebiehať od 1.12.2018 do 24.12.2018

1. súťažná otázka

Zapojte sa

2. súťažná otázka

Zapojte sa

3. súťažná otázka

Zapojte sa

4. súťažná otázka

Zapojte sa

5. súťažná otázka

Zapojte sa

6. súťažná otázka

Zapojte sa

7. súťažná otázka

Zapojte sa

8. súťažná otázka

Zapojte sa

9. súťažná otázka

Zapojte sa

10. súťažná otázka

Zapojte sa

11. súťažná otázka

Zapojte sa

12. súťažná otázka

Zapojte sa

13. súťažná otázka

Zapojte sa

14. súťažná otázka

Zapojte sa

15. súťažná otázka

Zapojte sa

16. súťažná otázka

Zapojte sa

17. súťažná otázka

Zapojte sa

18. súťažná otázka

Zapojte sa

19. súťažná otázka

Zapojte sa

20. súťažná otázka

Zapojte sa

21. súťažná otázka

Zapojte sa

22. súťažná otázka

Zapojte sa

23. súťažná otázka

Zapojte sa

24. súťažná otázka

Zapojte sa

 

bonusova-otazka-1

 


Kedy spoznáme mená víťazov

10 výhercov spoznáme 27.12.2018, kedy bude prebiehať online žrebovanie. Výsledky budú zverejnené na našej podstránke, Facebooku i na Instagrame. Zoznam cien zaradených do vianočnej súťaže nájdete tu.


Súťaž podporili tieto značky

Ďakujeme našim obchodným partnerom, vďaka ktorým budú vaše Vianoce ešte o niečo krajšie.

logo-babymoovlogo-britax-romerlogo-ingenuitylogo-jabadabadologo-litte-dutchlogo-monlogo-peg-preregologo-pennylogo-taf-toyslogo-zopa

 


Podmienky účasti v súťaži

Učastníkom súťaže može byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť súťaže iba so súhlasom "zákonného zástupcu").
Do súťaže sa môže každý zapojiť len raz za daný súťažný deň. Súťažiť však môže počas viacerých súťažných dní, čím si zvyšuje šancu na výhru. Každý, kto sa do súťaže zapojil od 1.12.2017 do 24.12.2017 je automaticky zaradený aj do žrebovania o 10 cien, o ktoré sa súťaží.

Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry

Výherca bude informovaný o výhre emailom na druhý deň po zverejnení spravnej odpovede s menom výhercu. E-mail bude použitý výhradne k informovaniu o výhre a k získaniu korešpondenčnej adresy za účelom doručenia výhry. Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom spojiť v priebehu 7 kalendárnych dní odo dňa žrebovania alebo neodpovie do 7 kalendárnych dní odo dňa žrebovania na email, výherca stráca nárok na výhru.
Za správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.
Zaslanie výhry sa uskutoční po obdržaní kontaktných údajov výhercu súťaže prepravnou spoločnosťou DHL.
Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu.
Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.
Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.
Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch .
Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.
Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry.

Osobné údaje

Súťažiaci vyplnením registračného formulára v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých usporiadateľovi za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, kontaktovania výhercu a odovzdania výhry, a to v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, a v prípade získania výhry aj kontaktná adresa a telefónne číslo.
Účasťou v súťaži vyslovuje súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a berie na vedomie, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne zverejniť výhercov uverejnením ich mena, začiatočného písmena priezviska a názvu mesta, v ktorom žijú, na svojej webovej stránke a v propagačných materiáloch.
Súťažiaci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, svoje osobné údaje poskytol usporiadateľovi dobrovoľne a môže kedykoľvek požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne písomnou formou na adrese usporiadateľa.

Link na Podmienky ochrany osobných údajov