Poradenstvo

Kvôli servisným opravám a náhradným dielom
nás kontaktujte na servis@kociky.sk

Servis

tel.: 0905 539 927